Informacje dla klienta

Dlaczego warto zastanowić się nad współpracą z biurem pośrednictwa?

Często słyszymy, że pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba tylko prezentująca nieruchomości. Nic bardziej mylnego!!!

 

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest to osoba fizyczna posiadająca licencję.

 

Pośrednik jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest również zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zakup mieszkania czy domu to często decyzja na całe życie i powinna być dobrze przemyślana. Współpraca z pośrednikiem zapewnia oszczędność czasu, jak również zwiększa komfort, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

 

Należy pamiętać, że rynek nieruchomości jest jednym z obszarów, po którym poruszanie się bez pomocy doświadczonego fachowca może być ryzykowne, a wynikająca z błędów nauka bolesna. Obrót nieruchomościami wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia, znajomości przepisów i praw nim rządzących. Gra się tutaj najczęściej o wysokie stawki. Pośrednik to specjalista i organizator transakcji, który pomoże stronom sprawniej przeprowadzi negocjacje, uzgodnić warunki umowy i wykona niezbędne czynności przygotowawcze. Jest również doradcą, który pomoże przy wyborze przedmiotu transakcji oraz źródeł ich finansowania na rynku nieruchomości, ponadto posiada istotną wiedzę o zwyczajach panujących na rynku lokalnym. Pozwala to na zapewnienie zainteresowanym stronom bezpieczeństwa transakcji.

 

Podejmując jedną z ważniejszych decyzji w życiu zaufajmy profesjonalistom.

Od pośrednika można oczekiwać:

  • - pomocy w kompletowaniu dokumentów;
  • - wsparcia w załatwianiu formalności w urzędach i instytucjach;
  • - negocjacji warunków umowy;
  • - pomocy w wyliczeniu szczegółowych kosztów transakcji
  • - uzgadniania szczegółowych zapisów w umowach;
  • - przygotowania umowy przedwstępnej;
  • - wyjaśniania znaczenia pewnych zapisów w umowie.

Umowa z pośrednikiem

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami umowa pośrednictwa jest umową starannego działania i musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Klient ma możliwość zawarcia umowy otwartej lub z klauzulą wyłączności.

 

Umowa otwarta pozwala na zawarcie umowy o pośrednictwo z kilkoma różnymi biurami, jak również sprzedaż lub kupno we własnym zakresie. Wynagrodzenie dla pośrednika należy się tylko wówczas, gdy nieruchomość zostanie nabyta lub zbyta przy jego pomocy. Wadą takiej umowy, w porównaniu do umowy na wyłączność, jest uzasadnione okolicznościami, mniejsze zaangażowanie pośrednika w poszukiwanie klienta, przez co mniejsze jest prawdopodobieństwo skutecznego zrealizowania umowy. Umowy otwarte zawieramy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia. Umowa na wyłączność może być podpisana tylko z jednym biurem, co gwarantuje najwyższe zabezpieczenie obu umawiających się stron. Jej zasadą jest powierzenie wszelkich czynności zmierzających do znalezienia drugiej strony transakcji jednemu pośrednikowi. Wynagrodzenie dla pośrednika jest należne w każdym przypadku przeprowadzenie transakcji, nie mają więc sensu jakiekolwiek działania klienta na własną rękę, które wiążą się z ponoszeniem dodatkowych nakładów finansowych i czasowych. Umowy takie zawieramy na czas określony z możliwością wypowiedzenia.

 

Dlaczego na wyłączność?

Umowa pośrednictwa z klauzulą na wyłączność to najlepszy sposób zabezpieczenia interesów klienta i pośrednika. To nowoczesna forma współpracy obu stron wymagająca od pośrednika najwyższych kwalifikacji i profesjonalnego podejścia do zawodu. Umowa na wyłączności to nie wymysł polskich pośredników. W krajach Europy Zachodniej, a także w USA, Kanadzie, Australii jest to powszechnie obowiązujący typ współpracy z pośrednikiem.

Ideą klauzuli wyłączności jest możliwość stworzenia jak najlepszych warunków do promocji i sprzedaży nieruchomości, a także jej zakupu.

 

Jakie korzyści odnosi klient podpisując klauzulę wyłączności?

Rejestracja oferty odbywa się tylko raz w wybranym biurze, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć ewentualnych błędów, które mogłyby wyniknąć przy przekazywaniu informacji wielu pośrednikom i przedsiębiorcom.


Komfort dla klienta, gdyż ma tylko jednego pośrednika, z którym utrzymuje stały kontakt i od którego wymaga aktywności i jak najszybszej sprzedaży. Wówczas odsyła wszystkich zainteresowanych sprzedażą lub kupnem do swojego pośrednika.

 

Oferty zgłoszone na wyłączność automatycznie przechodzą do całej sieci systemu, w którym pracuje wielu innych pośredników.

 

Skuteczniejszy marketing, gdyż tylko oferty na wyłączność są umieszczane z podaniem dokładnej lokalizacji m.in. w prasie, Internecie oraz na banerach.

 

Klient jest na bieżąco informowany przez pośrednika o zainteresowaniu jego ofertą i zmianach na rynku.

 

Biuro posiadające ofertę na wyłączność i mające pełną kontrolę nad procesem sprzedaży jest bardziej otwarte na współpracę z innymi biurami i ich klientami.